Hareketlenme ve Ötesine

Toplumsal sorunlarla karşılaşıldığında aslında neredeyse çoğu zaman benzer şekilde işleyen bir hak kazanımı süreci vardır. Nasıl işler bu süreç? Bir haksızlık, adaletsizlik ya da herhangi bir sorun vardır. Bu sorundan dolayı mağdur…

Artık iletişim kurabilir miyiz?

Son zamanlarda, yaşadığımız topraklarda iletişimsiz kaldığımıza ve bu açığı kapatmamız gerektiğine dair çokça konuşma ve analiz vardı. Bu bir gerçeklik olarak zaten karşımızda duruyordu ama bizler bir şey üzerine olay olmadıkça yoğunlaşan…

Alan

Ana akım medyada yoksun. Gündem “belirleyenler” senden bahsetmiyor. Politika üretenler ve politik araçları ellerinde tutanlar tarafından göz ardı ediliyorsun ve birçok toplumsal sorunun senin hayatına doğrudan olumsuz etkileri olmasına karşın senin fikirlerin…

Masada Olmak Neden Önemli?

Biz, gençler olarak karar masalarında yer almayı, kürsüde konuşabilmeyi ve yönetim süreçlerine müdahil olmayı istiyoruz ve bunu oldukça sık bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Bu istek ve arzuyu genelleyip tüm gençler adına…

Ben Olma Hikâyesi ve Bağımlılık

Birey olma süreci insan ömrünün en zor geçen dönemlerindendir diye düşünüyorum. Doğduktan sonra başkalarına bağlı olarak yaşadığınız dönemin sona ermeye başlaması, belli şeyleri kendi başına yapabiliyor olma durumu ve kendi hayatına hâkim…

Zorunlu Bir Deneme: Uzaktan Eğitim

Pandemi süreciyle birlikte hayat normallerinin çok hızlı değiştiğini yaşayarak gözlemledik. Yeme alışkanlıklarımızdan, sosyalleşme tarzlarımıza kadar geniş değişimi istesek de istemesek de hayatımıza bir şekilde sokmuş olduk. Bu dönemde en önemli değişimlerden biri…

Yeniden Merkez

Son günlerin yoğun gündemi arasında oldukça fazla mesele geçti. Bu meselelerin çoğunun elbette arka planı bir nevi mutfağı var. Özellikle Türkiye’de 1800’lerden süregelen bir siyasi devamlılıktan bu bağlamda söz edebiliriz. Osmanlının son…

Sivil Toplum Neydi?

Sivil Toplum algısı ve bunun kapsaması konusunda tartışmalar halen sürmektedir. Ve belli bakış açılarıyla olaya getirilen tanımlamalar arasında net oturan ve kabul görmüş olanı da var diyemeyiz. Hele ki toplumlara göre bu…

Sorun Bağışıklığı

Hayatta olaylar her zaman bizim olmasını beklediğimiz şekilde olmuyor ve kendi gerçekliği içerisinde meydana geliyor. Bu konuda tecrübe kazanan insanlar ona göre hesaplamalar yapmaya başlıyorlar ve bir noktadan sonra artık olmayacağını düşündükleri…

Sessiz Bir Direniş: Katip Bartleby

Aslında sessiz olmanın ve sadece işini yapıyor olmanın bir uysallık olmadığını net bir şekilde bizlere gösteriyor Melville. Toplumsal algının geneli sessiz, sakin ve işinde gücünde olmayı öğütler bizlere. “Aman ters düşme!”, “Büyüklük…

Hazır Durmuşken

Sevgili okur, olağanüstü dönemler olağanüstü fırsatlar yaratır derler. Bunu tasdik edecek kadar uzun bir ömre sahip olmadım henüz. Ondan ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu mantığın ve özelinde bu söylemin güzel bir…

Tarih Her Zaman Güzel Olmaz: Varlık Vergisi

Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli kanunlar ve kararlar toplum nezdinde çokça tepki çekmiştir. Hatta bazılarının yarattığı travmalar ise halen etkilerini sürdürmektedir. Bizim de aslında bir yerden başlayarak bunlarla yüzleşmemiz gerekmekte diye düşünmekteyim.…

Genç Ol!

Bir şeyin her devirde farklı olması kadar doğal bir şey yoktur. Elbette herkes genç olmuştur ve “o dönemlerden” geçmiştir. Ama hangi dönemde genç oldun, o dönemde genç olmak ne demekti, sen bundan…

Devlet Neydi?

Arkasında çok iyi niyetler var denilerek yapılan kötülükler meşrulaştırılabilir mi? Birçok insanın hayatını kurtarma iddiası ile cinayet işlenebilir mi? Bu sorular aslında şu aşamada üzerinde çok da düşünmeden hepimizin hızlıca cevap verdiği…

Millî Mücadeleye Bir Başka Açıdan Bakmak: Sivil Toplum ve Yeni Türkiye

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini nesiller; ortaokullarda inkılap derslerinden, lisede tarih derslerinden ve üniversitelerde Türk Devrim Tarihi derslerinden çeşitli şekillerde dinlemiştir. Bu dersler bizim hem kurtuluş öykümüzü unutmamamız hem de vatanı ne zorluklarla kazandığımızı…