Orta Dünya Nesirleri I: Godot’yu Bekleyen Yorgun Halkım

Biz Şarklılar dostum, sonuçtan değil; fakat süreçten mükellefiz. Bugün kütüphanemden bir hazine buldum. Uzun yıllar dönüp dokunmadığım tozlu kitapların dingin sayfalarını karıştırırken Ziya Paşa’dan alıntılayarak karaladığım bir iki mısra süzülüverdi aralardan. Beklenen…

Özel Mülkiyet ve Friedman Matrisi Kapsamında Marksist Teorinin Zafiyeti

Mülkiyet Mülkiyet hakkı, özellikle kapitalist nizamı benimseyen toplumlarda başta üretim araçları olmak üzere her türden nesnenin kullanım ve yararlanma yetkesinin kanunlarca güvence altına alınarak şahıs yahut tüzel kişiliklerin tasarrufuna sunulan bir haktır.…

Dünya Nereye

Sükûta susayan baharlarda Mütevatir hislere gebeyim. Cürümün kabzasına dokunduğum vakit Hezaren düşlerin sığınağına girmekteyim. Yine melâle yenik düştüm bu gece. Tesellimi kaba sözcüklerin yumuşak elyafında buldum. Tiksinerek nazar ettiğim müzahref bataklıklara Süprüntü…

“Bonapart Yafa’da Veba Kurbanlarını Ziyaret Ederken” Tablosu Üzerine Bir Deneme

Sanat ne tuhaf meşgaledir ki insanı insana taşıyan, taşıdıkça uzaklaştıran, uzaklaştıkça yakınlaştıran bir manaya delalet eder. Gayesi yıpranmış, dağılmış ruhların ve fırtınanın âsıfıyla[1] yolunda kaybolmuş cüsselerin siyahlara bürünen gökyüzünden begayedir[2] sanat. İçine…

Geçmişten Gelen Seyyahın Öyküsü

Tiksinmenin hangi manaya hicret ettiğini görür oldum şu ziyân-ı fecre mukabil hecelerde. Akranlarımdan işittiğim kelamların şahsi methiyelere muvafık latifelerinde yüzleştim tiksintinin alçaltıcı serüveniyle. Hep bir ağızdan zikredilen cinsellik lafızlarının beraberinde gelen kıkırdamalarla…

Türk Vergi Sisteminin Açmazı ve Bazı Öneriler

Vergileme sanatı, mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir. Jean Baptiste COLBERT Türkiye’de kamusal mal tedarikinin sağlanması maksadıyla mal ve hizmet harcamaları üzerinden alınan dolaylı vergiler ile gelir ve…

Türkiye’de Burjuva Demokratik Devrimi Tartışması

Bir devrimin mahiyeti, devrime öncülük eden otoritenin sınıfsal kimliği, ideolojisi ve geleceğe dönük amaçları tarafından şekillenir. Tarihsel düzlemde farklı ulusların devrimsel dönüşümleri dikkate alındığında müşterek bir gidişattan söz etmek mümkün değildir. Nitekim…

Salgın Sürecinde Gelir Eşitsizliği ve Merkez Bankalarının Rolü

Tarihsel süreç içerisinde cari koşulların yarattığı paradigmalar belli krizler neticesinde yıkılmış veyahut radikal değişimlere maruz kalmıştır. Şüphesiz bu paradigmaların ekseriyeti toplum laboratuvarda sınanarak erginliğini ispat etme mücadelesi vermiştir. Bu mücadeleden kimileri galip…

Kripto Ekonomi: Merkeziyetsiz Finans(DeFi) ve Finansal İstikrarsızlık

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan ve ekonomik ajanların ilgisini cezbeden kripto varlıklar, Blokzincir dünyasının yalnızca belli bir kısmını teşkil etmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde gerekli donanıma sahip her birey zincir üzerinde projelerini…

Din ve Ekonomi 2: Dinî İbadetler ve Ekonomik Performans

Bir önceki yazımda dinî hükümlerin esrarı üzerinde düşlemiş ve mütedeyyin bir yaşam şeklinin toplumsal birliktelik açısından ehemmiyetini vurgulamıştım. Nitekim doğayla kimi zaman uzlaşı, kimi zaman da çatışma içerisinde bir etkileşim kümesi yaratan…

Din ve Ekonomi 1: Dinî Ritüeller ve Toplumsal Birliktelik

Bu topraklarda dinî ritüel, ayin yahut ibadetlerin ahkâmı üzerine ziyadesiyle düşünüldü. Lakin esrarı üzerinde düşünmek ise, “tanrının hikmetinden sual olunmaz” şiarıyla geçiştirilmeye, ertelenmeye çalışıldı. Yakın tarihe kadar kentli dindar bilinç, dinlerin ve…

İslam Ekonomisi Söylemleri 2: İslam’da Miras Hukukunun İktisadi Etkileri

İslam ekonomisi söylemleri, Orta Doğu başta olmak üzere İslam ülkelerinde kapitalist emperyalizmin yükselişine karşı bir savunma mekanizması geliştirmek suretiyle gündeme gelmiştir. Bu söylemlerin siyasal boyutta destekleyici supapları elbette radikal İslamcılığın giderek terörize…

Bilim ve Din Çatışması Bağlamında İslam Ekonomisi Söylemleri I

Büyücüler[1] ve simyacılar[2]… Bir yanda asa ile avamın ferasetini büyüleyerek mucize gösteren büyücüler, öte yanda maddenin tabiatına şamil ne varsa özümseyerek açıklamaya çalışan simyacılar… Bilim, din ve felsefe üçgeni üzerinde hiç düşündünüz…

Hız ve Geride Kalan Ruhlar

Her geçen gün hızlı olmanın hazza erişmek için bir gereklilik olduğunu ziyadesiyle duyar olduk. Anın meşakkatli rastlantılarından kaçışın ve mefhumu anlaşılmayan bir yaşam metninin ezberiyle insan nasıl insan olabilir ki? Bizler; sözde…

İktisadi Darwinizme Giriş: Biyoloji ve İktisat

İktisat, suni olanı inceleme nesnesi hâline getirmesiyle pür bir bilim; abdüksiyon[1] ve tümevarım yöntemlerini benimseyerek teorik modelleri pratiğe kanalize etmesiyle bir tür zanaat; sosyal sorunlara eğilerek çözüm üretmesiyle de bir tür etik…