Peri Kızile Çoban Hikâyesi (Orhan Seyfi, 1919)

Orijinal metnini, Marmara Üniversitesinin umuma mahsus olan Nadir Eserler Koleksiyonu kısmından arşivime kattığım ve herhangi bir sadeleştirme yapmadan olduğu gibi Latinize ederek, siz, Filokalist takipçileriyle çevirisini paylaştığım, Peri Kızile Çoban Hikâyesi adlı…

Lûgat-ı Garîbe (Fikri Efendi, 1890)

Türkiye Türkçe’sinin argo söz varlığına dair derli toplu bir eser üretme düşüncesi, A. Fikri imzasıyla mini bir lûgatçe kaleme alan; ancak hala kimliğine dair herhangi bir bilgimiz olmayan Fikri Efendi’ye ait. Peki,…