Anlık Tatmin ve Otokontrol Sorunları

İktisat teorisinde idealize edilen davranışsal modeller her ne kadar politik karar alma süreçlerinde referans noktasını teşkil etse de söz konusu modellerin pratik yaşamdan kopukluğu insanın bilişsel mekanizmasının yarattığı tutarsız adacıklara yanıt verememektedir. …

Refah ile Ekonominin Sıkı İlişkisi

Kültürün Bütçe Kullanımına Yansımaları Eski dönemlerdeki gibi sosyal statü olarak hayatın içine doğrudan sınıf kavramıyla birlikte yansımasa da 21. yüzyıla bakıldığında üstü örtülü bir kast sisteminin ekonomi, dolaylı olarak refah seviyesi çatısı…

Güzel şeyler kaç para?

Bir ürünü veya hizmeti aldığınızda onun bütün maliyetini üstleniyor musunuz? Maliyet nedir? Bir üretimi 2 parça olarak görüyoruz: sermaye ve işgücü. Fabrikalar, hammadde ve makineler sermayeniz, işçileriniz iş gücünüz. Ancak bunlar bizim…

İktisadi Büyümenin Kalitesi ve Sürdürülebilirliği

İktisadi büyümenin kalitesi toplumsal refahın en temel parametrelerinden birini teşkil etmektedir. Elbette hikâyenin tamamını büyüme ile izah etmek doğru olmayacaktır. Ancak sosyal refahın niteliksel boyutunu tesis eden diğer parametrelerle ilişkilendirildiğinde önemli bir…

2021 Para ve Kur Politikası Üstüne

Zamansal Tutarsızlık Ekonomide bir politikanın teorik altyapısı kadar zamansal tutarlılığı da epey önem arz etmektedir. Bu tutarlılığın muhafazası için ise birtakım kurumların bağımsızlığı gerekmektedir. Zamansal tutarlılıktan kasıt uzun vadede ekonominin istikrarlı bir…

Peki bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak?

Bir insan çalışkan veya zeki olabilir, tembel, düzensiz, yaratıcı olabilir. Grup çalışmasında sorun çıkaran bir yapısı olabilir. Bir konuda yetenekli olabilir. İşveren olsanız birini işe alacağınız da bütün bu ihtimallerle nasıl başa…

Nobel Ekonomi Ödülü ve Gündem

Nobel Ekonomi Ödülü 2020 sahipleri, oyun teorisine ve özellikle de ihale modellerine yaptıkları katkılarla Robert Wilson ve Paul Milgrom oldu. Wilson ve Milgrom’un çalışmaları hem teorik ilerlemeler, hem de teorilerinin uygulamadaki kullanımları…