Orta Dünya Nesirleri II: Ekonomideki Sorun ve “Öteki” Figürü

“Evet insan dostlarımız ağaçlara, kuşlara, güneşe, yağmura, denize benzemiyor. Kendisi gibi düşünmeyene, kendisi gibi olmayana karşı akıl almaz bir önlem duygusuyla korkular geliştiriyor. Korku, insanı masum bir yerde bırakmıyor. Eşiklerden başlayarak sokakları,…

Türk Vergi Sisteminin Açmazı ve Bazı Öneriler

Vergileme sanatı, mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir. Jean Baptiste COLBERT Türkiye’de kamusal mal tedarikinin sağlanması maksadıyla mal ve hizmet harcamaları üzerinden alınan dolaylı vergiler ile gelir ve…

Türkiye’de Burjuva Demokratik Devrimi Tartışması

Bir devrimin mahiyeti, devrime öncülük eden otoritenin sınıfsal kimliği, ideolojisi ve geleceğe dönük amaçları tarafından şekillenir. Tarihsel düzlemde farklı ulusların devrimsel dönüşümleri dikkate alındığında müşterek bir gidişattan söz etmek mümkün değildir. Nitekim…

Salgın Sürecinde Gelir Eşitsizliği ve Merkez Bankalarının Rolü

Tarihsel süreç içerisinde cari koşulların yarattığı paradigmalar belli krizler neticesinde yıkılmış veyahut radikal değişimlere maruz kalmıştır. Şüphesiz bu paradigmaların ekseriyeti toplum laboratuvarda sınanarak erginliğini ispat etme mücadelesi vermiştir. Bu mücadeleden kimileri galip…

Kripto Ekonomi: Merkeziyetsiz Finans(DeFi) ve Finansal İstikrarsızlık

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan ve ekonomik ajanların ilgisini cezbeden kripto varlıklar, Blokzincir dünyasının yalnızca belli bir kısmını teşkil etmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde gerekli donanıma sahip her birey zincir üzerinde projelerini…

Din ve Ekonomi 2: Dinî İbadetler ve Ekonomik Performans

Bir önceki yazımda dinî hükümlerin esrarı üzerinde düşlemiş ve mütedeyyin bir yaşam şeklinin toplumsal birliktelik açısından ehemmiyetini vurgulamıştım. Nitekim doğayla kimi zaman uzlaşı, kimi zaman da çatışma içerisinde bir etkileşim kümesi yaratan…

Din ve Ekonomi 1: Dinî Ritüeller ve Toplumsal Birliktelik

Bu topraklarda dinî ritüel, ayin yahut ibadetlerin ahkâmı üzerine ziyadesiyle düşünüldü. Lakin esrarı üzerinde düşünmek ise, “tanrının hikmetinden sual olunmaz” şiarıyla geçiştirilmeye, ertelenmeye çalışıldı. Yakın tarihe kadar kentli dindar bilinç, dinlerin ve…

İslam Ekonomisi Söylemleri 2: İslam’da Miras Hukukunun İktisadi Etkileri

İslam ekonomisi söylemleri, Orta Doğu başta olmak üzere İslam ülkelerinde kapitalist emperyalizmin yükselişine karşı bir savunma mekanizması geliştirmek suretiyle gündeme gelmiştir. Bu söylemlerin siyasal boyutta destekleyici supapları elbette radikal İslamcılığın giderek terörize…

Bilim ve Din Çatışması Bağlamında İslam Ekonomisi Söylemleri I

Büyücüler[1] ve simyacılar[2]… Bir yanda asa ile avamın ferasetini büyüleyerek mucize gösteren büyücüler, öte yanda maddenin tabiatına şamil ne varsa özümseyerek açıklamaya çalışan simyacılar… Bilim, din ve felsefe üçgeni üzerinde hiç düşündünüz…

Demokratik Transhümanizm Nedir?

1)Transhümanist hareketi inşa edin. 2)Morfolojik özgürlüğü ve bedensel özerkliği garanti edin. 3)Meşru güvenlik ve etkinlik düzenlemelerini benimserken bilimsel araştırmaları Luddite* yasaklarından koruyun. 4)Bilgiye bilimsel erişimi yaygınlaştırıp aşırı agresif fikri mülkiyet yasalarından koruyun.…

Nasıl Bölüşüyoruz?

Serim Daha önce de marketlerin ürettiği sorunlar üzerine yazmıştım. Bu sefer biraz daha temel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Serbest piyasanın ürettiği en tatsız şeylerden birisi eşitsizlik. Aynı dünyada, aynı ülkede yaşayan insanların…

İktisadi Darwinizme Giriş: Biyoloji ve İktisat

İktisat, suni olanı inceleme nesnesi hâline getirmesiyle pür bir bilim; abdüksiyon[1] ve tümevarım yöntemlerini benimseyerek teorik modelleri pratiğe kanalize etmesiyle bir tür zanaat; sosyal sorunlara eğilerek çözüm üretmesiyle de bir tür etik…

Orta’nın Sonu

Belediye çalışanlarına zam konusu, son haftalarda Twitter’da çok konuşuldu. Bana kalırsa, bu tartışmalar, orta sınıfın kendisinin ölmekte olduğunu fark etmesi nedeniyle gerçekleşiyor. İnsanlar büyük ihtimalle diğerlerinin enflasyon karşısında alım güçlerini korumasından değil,…

Finansal Ekonomi Etütleri 1: Makroekonomik Göstergelerin Finans Piyasalarına Etkisi

Finansal ekonomi, belirsizliğin hâkim olduğu bir uzamda iktisadi kaynakların etkin bir biçimde tahsis edilmesiyle ilgilenen ve belirsizlikten kaynaklı açığa çıkan riskleri azaltmayı hedef edinerek olası bireysel ve toplumsal kayıpları minimize eden iktisat…

Bir Kadro Geçti

“Hatırlıyorum ki, Kadro intişar ederken maksadının, Türk milletine has meslek ve metod’un, millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya, bu maksadında geniş muvaffakiyet temenni ederim.”[1] Gazi Mustafa Kemal 1932-1935…