Kripto Ekonomi: Merkeziyetsiz Finans(DeFi) ve Finansal İstikrarsızlık

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan ve ekonomik ajanların ilgisini cezbeden kripto varlıklar, Blokzincir dünyasının yalnızca belli bir kısmını teşkil etmektedir. Açık kaynak kodlu yazılımlar sayesinde gerekli donanıma sahip her birey zincir üzerinde projelerini…

Din ve Ekonomi 2: Dinî İbadetler ve Ekonomik Performans

Bir önceki yazımda dinî hükümlerin esrarı üzerinde düşlemiş ve mütedeyyin bir yaşam şeklinin toplumsal birliktelik açısından ehemmiyetini vurgulamıştım. Nitekim doğayla kimi zaman uzlaşı, kimi zaman da çatışma içerisinde bir etkileşim kümesi yaratan…

Din ve Ekonomi 1: Dinî Ritüeller ve Toplumsal Birliktelik

Bu topraklarda dinî ritüel, ayin yahut ibadetlerin ahkâmı üzerine ziyadesiyle düşünüldü. Lakin esrarı üzerinde düşünmek ise, “tanrının hikmetinden sual olunmaz” şiarıyla geçiştirilmeye, ertelenmeye çalışıldı. Yakın tarihe kadar kentli dindar bilinç, dinlerin ve…

İslam Ekonomisi Söylemleri 2: İslam’da Miras Hukukunun İktisadi Etkileri

İslam ekonomisi söylemleri, Orta Doğu başta olmak üzere İslam ülkelerinde kapitalist emperyalizmin yükselişine karşı bir savunma mekanizması geliştirmek suretiyle gündeme gelmiştir. Bu söylemlerin siyasal boyutta destekleyici supapları elbette radikal İslamcılığın giderek terörize…

Bilim ve Din Çatışması Bağlamında İslam Ekonomisi Söylemleri I

Büyücüler[1] ve simyacılar[2]… Bir yanda asa ile avamın ferasetini büyüleyerek mucize gösteren büyücüler, öte yanda maddenin tabiatına şamil ne varsa özümseyerek açıklamaya çalışan simyacılar… Bilim, din ve felsefe üçgeni üzerinde hiç düşündünüz…

Demokratik Transhümanizm Nedir?

1)Transhümanist hareketi inşa edin. 2)Morfolojik özgürlüğü ve bedensel özerkliği garanti edin. 3)Meşru güvenlik ve etkinlik düzenlemelerini benimserken bilimsel araştırmaları Luddite* yasaklarından koruyun. 4)Bilgiye bilimsel erişimi yaygınlaştırıp aşırı agresif fikri mülkiyet yasalarından koruyun.…

Nasıl Bölüşüyoruz?

Serim Daha önce de marketlerin ürettiği sorunlar üzerine yazmıştım. Bu sefer biraz daha temel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Serbest piyasanın ürettiği en tatsız şeylerden birisi eşitsizlik. Aynı dünyada, aynı ülkede yaşayan insanların…

İktisadi Darwinizme Giriş: Biyoloji ve İktisat

İktisat, suni olanı inceleme nesnesi hâline getirmesiyle pür bir bilim; abdüksiyon[1] ve tümevarım yöntemlerini benimseyerek teorik modelleri pratiğe kanalize etmesiyle bir tür zanaat; sosyal sorunlara eğilerek çözüm üretmesiyle de bir tür etik…

Orta’nın Sonu

Belediye çalışanlarına zam konusu, son haftalarda Twitter’da çok konuşuldu. Bana kalırsa, bu tartışmalar, orta sınıfın kendisinin ölmekte olduğunu fark etmesi nedeniyle gerçekleşiyor. İnsanlar büyük ihtimalle diğerlerinin enflasyon karşısında alım güçlerini korumasından değil,…

Finansal Ekonomi Etütleri 1: Makroekonomik Göstergelerin Finans Piyasalarına Etkisi

Finansal ekonomi, belirsizliğin hâkim olduğu bir uzamda iktisadi kaynakların etkin bir biçimde tahsis edilmesiyle ilgilenen ve belirsizlikten kaynaklı açığa çıkan riskleri azaltmayı hedef edinerek olası bireysel ve toplumsal kayıpları minimize eden iktisat…

Bir Kadro Geçti

“Hatırlıyorum ki, Kadro intişar ederken maksadının, Türk milletine has meslek ve metod’un, millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya, bu maksadında geniş muvaffakiyet temenni ederim.”[1] Gazi Mustafa Kemal 1932-1935…

İktisadi Düşünce Etütleri 4: Fizyokrasi ve Okasyonalizm

Fizyokrasi, iktisadi düşünce tarihinin ilk sistematik ekolünü teşkil eden ve ekonomi-politiğin hem mevzu hem de metot itibarıyla genişlik kazanmasına vesile olan bir düşünce biçimidir. Günümüzde konvansiyonel iktisadın varsayımlarına şekil vermesi ve bütünlük…

İktisadi Düşünce Etütleri 3: Liberal İktisadın Felsefesi ve Tabii Kanun Öğretisi

İktisat esasında “yapayın bilimi” olması hasebiyle bir tür “techne”’dir. Başka bir ifadeyle daima insan ve toplumun doğayla ve doğal olanla ilişkisini tasvir ve tenkit eden bir disiplinin pratiğe tatbik edilmesi sonucunda oluşmuş…

İktisadi Düşünce Etütleri 2: Liberal İktisadın Yükselişi ve Egemen İktisat Eleştirisi

“Laisser faire, laisser passer! Le monde va de lui meme…”                 <Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler! Dünya kendi kendine döner…> Ekonomi beşerî bilimler içerisinde her ne kadar özerkliğini son birkaç yüzyıl içerisinde elde…

Serbest piyasa ne getirir?

Ekonomi tarihini didik didik etsek geriye “Devlet ekonomide neye karışmalı, neye karışmamalı?” sorusu kalır herhalde. İdeolojik pozisyonunuza göre bu soruya her şey ile hiçbir şey arasında herhangi bir cevabı verebilirsiniz. Klasik liberalizm…