Orta Dünya Nesirleri I: Godot’yu Bekleyen Yorgun Halkım

Biz Şarklılar dostum, sonuçtan değil; fakat süreçten mükellefiz. Bugün kütüphanemden bir hazine buldum. Uzun yıllar dönüp dokunmadığım tozlu kitapların dingin sayfalarını karıştırırken Ziya Paşa’dan alıntılayarak karaladığım bir iki mısra süzülüverdi aralardan. Beklenen…

Özel Mülkiyet ve Friedman Matrisi Kapsamında Marksist Teorinin Zafiyeti

Mülkiyet Mülkiyet hakkı, özellikle kapitalist nizamı benimseyen toplumlarda başta üretim araçları olmak üzere her türden nesnenin kullanım ve yararlanma yetkesinin kanunlarca güvence altına alınarak şahıs yahut tüzel kişiliklerin tasarrufuna sunulan bir haktır.…

İhtilalden Sonraki İhtilaflar

Bu yazım, doğrudan bağlantılı olmasa da bir önceki yazım olan Ortaklaşa Hareket Üzerine’nin bir yansıması olarak görülebilir ve hedeflediğim amaç da budur. Toplumsal olarak verilen mücadelelerde gerek tarihi gerek aktüel olanlar olsun,…

Ortaklaşa Hareket Üzerine

Tarih boyunca insanlar çeşitli topluluklar, cemaatler veya benzeri örgütsel oluşumlar içerisinde bulunmuşlardır. Bu kitlesel oluşumların, kitlenin kimlik tanımına göre amaç ve hedefleri değişmekle birlikte bahsedilen tüm bu oluşumları oturtacağımız zemin toplu hareket…

Türkiye’de Burjuva Demokratik Devrimi Tartışması

Bir devrimin mahiyeti, devrime öncülük eden otoritenin sınıfsal kimliği, ideolojisi ve geleceğe dönük amaçları tarafından şekillenir. Tarihsel düzlemde farklı ulusların devrimsel dönüşümleri dikkate alındığında müşterek bir gidişattan söz etmek mümkün değildir. Nitekim…

Demokratik Oksimoron: Çoğunluğun Diktatörlüğü

Demokrasi kavramı bilinen ilk yönetim şekillerinden ve zannediyorum ki en popüler olan yönetim şekillerinden birisidir. Bununla birlikte insan doğasına en uygun olduğu söylentisi süregelen, yönetene meşruiyet verdiği ileri sürülen ve yönetilen halkın…

Demokratik Transhümanizm Nedir?

1)Transhümanist hareketi inşa edin. 2)Morfolojik özgürlüğü ve bedensel özerkliği garanti edin. 3)Meşru güvenlik ve etkinlik düzenlemelerini benimserken bilimsel araştırmaları Luddite* yasaklarından koruyun. 4)Bilgiye bilimsel erişimi yaygınlaştırıp aşırı agresif fikri mülkiyet yasalarından koruyun.…

Libya’da Neler Oluyor? İç Savaş ve Merkeziyetsizlik

Libya bugün iç savaşın devam ettiği, hâkimiyetin sağlanamadığı, merkezileşememiş ülkelerden biridir. İç karışıklık 2011’de Arap Baharı’nın ardından Muammer Kaddafi’nin öldürülmesiyle başlamış ve merkezi otorite o günden bu yana sağlanamamıştır. Peki, ülke bu…

Salgınla Mücadele Politikalarında Görünmeyen Kesim: Gençlik

Halk sağlığı kavramı pandemi dönemiyle birlikte hayatımızda önemli bir yer edindi. Öncesinde daha az farkında olduğumuz bu kavram aslında gündelik hayatın kendi rutininde akmasında oldukça etkili. Bu etkisini elbette onu kaybedince ve…

Orta’nın Sonu

Belediye çalışanlarına zam konusu, son haftalarda Twitter’da çok konuşuldu. Bana kalırsa, bu tartışmalar, orta sınıfın kendisinin ölmekte olduğunu fark etmesi nedeniyle gerçekleşiyor. İnsanlar büyük ihtimalle diğerlerinin enflasyon karşısında alım güçlerini korumasından değil,…

Bir Kavram Olarak Şiddet ve Kadın Cinayetleri

Şiddet!! Köhneleşmiş karanlık ruhların en derininden yükselen ve acının verdiği hazdan keyiflenen, akıl dışı, insanlık ötesi şuurun eşlik ettiği zayıflığın dışa vurumu… Cinsiyet tanımayan, ama bilhassa kadınlar üzerinde tahakküm kurmak isteyen eli…

Direnme Hakkı

Her bir politik birleşmenin amacı; doğal ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkıdır. (İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Madde 2) Bu yazımda…

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? Çin’de İnsan Hakları İhlalleri

Tarihi Geçmiş Çin ‘in beş özerk bölgesinden biri olan Sincan Uygur Otonom Bölgesi, tarihi ismi ile Doğu Türkistan’ın 1876’da doğusu Çin-Mançurlular, batısı Ruslar tarafından işgal edilince bölge ikiye bölünmüştür. 1911’de Çinliler Mançur…

Nereden Çıktı Bu Laiklik?

Laiklik ifadesi başta sosyolojik, felsefi, siyaset bilimi ve hukuk bağlamında olmak üzere çok farklı açılarda komplike bir şekilde tanımlanıp incelenebilir. Nitekim hali hazırda laiklik kelimesinin çok farklı tanımlanması ve anlamlandırılması da bulunur.…

Bir Farkındalık Olarak: FEMİNİZM

Tarih boyunca kadın, ekonomik ve sosyokültürel anlamda özgürlüğünden menedilmiş, tüm hakları hatta bedensel özgürlükleri bile erkekler tarafından hükmedilir hâle getirilmek istenmiştir. Kendileri hakkında söz sahibi olabilmek için, başta işçi ve emekçi kadınlar…