Mutluluğu Arama Hakkı Üzerine Bir Deneme

Okuyucuya not: Bu yazıda, diğer yazılarımın aksine hukuki ya da bilimsel incelemeye varacak boyutlarda incelemelerde bulunulmamıştır. Daha çok mental kaygılar üzerinden yol alınmıştır. Bu tür bir inceleme de yapmak isteyen okuyucular yazı…

Hak Serisi 3: İnsan Haklarının Amerika Serüveni

Geçen yazımda insan Haklarının ya da kişi özgürlüklerinin İngiltere/Britanya’daki gelişimine ve bu gelişmelere sebep olan olayların iç yüzlerini yüzeysel bir şekilde incelemiştik. Bu yazıda ise insan haklarının günümüze kadar olan gelişimi için…

Hak Serisi 2: İnsan Haklarının İngiltere Serüveni

Geçtiğimiz yazının bitiminde insanlık tarihinin aynı zamanda insan hakları ve özgürlükleri için yapılan mücadelenin de tarihi olduğunu söylemiştik. Her coğrafyanın, her ülkenin hatta her bölgenin kendine has bu tür mücadeleleri bulunmaktadır. Bunlar…

“Çıkar göster telefonunu!”

Son dönem sokak röportajlarının olmazsa olmazı, tartışmanın tam kilitlenme aşamasında gelen, “Çıkar göster telefonunu!” cümlesi. Hepimiz çeşitli şekillerde önümüze düşen sokak röportajı kavgalarında sıklıkla bu cümleyi duymuşuzdur. Peki bu cümle tartışmanın sadece…

Hak Serisi 1: İnsan Haklarının Kaynağı

İnsanın yer aldığı toplum içerisinde, okuduğu okul sınırları dahilinde, üyesi olduğu ailenin ya da katıldığı herhangi bir sosyal aktivitenin içerisinde iken nasıl ki yapması ya da yapmaması gereken durumlar, hareketler ya da…

Orta Dünya Nesirleri II: Ekonomideki Sorun ve “Öteki” Figürü

“Evet insan dostlarımız ağaçlara, kuşlara, güneşe, yağmura, denize benzemiyor. Kendisi gibi düşünmeyene, kendisi gibi olmayana karşı akıl almaz bir önlem duygusuyla korkular geliştiriyor. Korku, insanı masum bir yerde bırakmıyor. Eşiklerden başlayarak sokakları,…

Orta Dünya Nesirleri I: Godot’yu Bekleyen Yorgun Halkım

Biz Şarklılar dostum, sonuçtan değil; fakat süreçten mükellefiz. Bugün kütüphanemden bir hazine buldum. Uzun yıllar dönüp dokunmadığım tozlu kitapların dingin sayfalarını karıştırırken Ziya Paşa’dan alıntılayarak karaladığım bir iki mısra süzülüverdi aralardan. Beklenen…

Özel Mülkiyet ve Friedman Matrisi Kapsamında Marksist Teorinin Zafiyeti

Mülkiyet Mülkiyet hakkı, özellikle kapitalist nizamı benimseyen toplumlarda başta üretim araçları olmak üzere her türden nesnenin kullanım ve yararlanma yetkesinin kanunlarca güvence altına alınarak şahıs yahut tüzel kişiliklerin tasarrufuna sunulan bir haktır.…

İhtilalden Sonraki İhtilaflar

Bu yazım, doğrudan bağlantılı olmasa da bir önceki yazım olan Ortaklaşa Hareket Üzerine’nin bir yansıması olarak görülebilir ve hedeflediğim amaç da budur. Toplumsal olarak verilen mücadelelerde gerek tarihi gerek aktüel olanlar olsun,…

Ortaklaşa Hareket Üzerine

Tarih boyunca insanlar çeşitli topluluklar, cemaatler veya benzeri örgütsel oluşumlar içerisinde bulunmuşlardır. Bu kitlesel oluşumların, kitlenin kimlik tanımına göre amaç ve hedefleri değişmekle birlikte bahsedilen tüm bu oluşumları oturtacağımız zemin toplu hareket…

Türkiye’de Burjuva Demokratik Devrimi Tartışması

Bir devrimin mahiyeti, devrime öncülük eden otoritenin sınıfsal kimliği, ideolojisi ve geleceğe dönük amaçları tarafından şekillenir. Tarihsel düzlemde farklı ulusların devrimsel dönüşümleri dikkate alındığında müşterek bir gidişattan söz etmek mümkün değildir. Nitekim…

Demokratik Oksimoron: Çoğunluğun Diktatörlüğü

Demokrasi kavramı bilinen ilk yönetim şekillerinden ve zannediyorum ki en popüler olan yönetim şekillerinden birisidir. Bununla birlikte insan doğasına en uygun olduğu söylentisi süregelen, yönetene meşruiyet verdiği ileri sürülen ve yönetilen halkın…

Demokratik Transhümanizm Nedir?

1)Transhümanist hareketi inşa edin. 2)Morfolojik özgürlüğü ve bedensel özerkliği garanti edin. 3)Meşru güvenlik ve etkinlik düzenlemelerini benimserken bilimsel araştırmaları Luddite* yasaklarından koruyun. 4)Bilgiye bilimsel erişimi yaygınlaştırıp aşırı agresif fikri mülkiyet yasalarından koruyun.…

Libya’da Neler Oluyor? İç Savaş ve Merkeziyetsizlik

Libya bugün iç savaşın devam ettiği, hâkimiyetin sağlanamadığı, merkezileşememiş ülkelerden biridir. İç karışıklık 2011’de Arap Baharı’nın ardından Muammer Kaddafi’nin öldürülmesiyle başlamış ve merkezi otorite o günden bu yana sağlanamamıştır. Peki, ülke bu…

Salgınla Mücadele Politikalarında Görünmeyen Kesim: Gençlik

Halk sağlığı kavramı pandemi dönemiyle birlikte hayatımızda önemli bir yer edindi. Öncesinde daha az farkında olduğumuz bu kavram aslında gündelik hayatın kendi rutininde akmasında oldukça etkili. Bu etkisini elbette onu kaybedince ve…