Bir Farkındalık Olarak: FEMİNİZM

Tarih boyunca kadın, ekonomik ve sosyokültürel anlamda özgürlüğünden menedilmiş, tüm hakları hatta bedensel özgürlükleri bile erkekler tarafından hükmedilir hâle getirilmek istenmiştir. Kendileri hakkında söz sahibi olabilmek için, başta işçi ve emekçi kadınlar…

Myanmar’da Neler Oluyor? Arakan Müslümanları

Myanmar, Güneydoğu Asya’da bulunan, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyılarında konuşlanmış, 60 milyonlu ve bol etnik kökenli bir ülkedir. Bu etnik köken bolluğu da zaten ülkedeki krizin başat nedenlerindendir. 1948 yılında dekolonizasyon…

Refah ile Ekonominin Sıkı İlişkisi

Kültürün Bütçe Kullanımına Yansımaları Eski dönemlerdeki gibi sosyal statü olarak hayatın içine doğrudan sınıf kavramıyla birlikte yansımasa da 21. yüzyıla bakıldığında üstü örtülü bir kast sisteminin ekonomi, dolaylı olarak refah seviyesi çatısı…

Anayasalar Kimi Korur?

Anayasa kelimesi ya da genel olarak her haliyle Anayasa, çoğu hukuki kelime ya da durumun aksine, olduğu gibi günlük yaşantımızın ve günlük dilimizin içerisine sıkı bir şekilde entegre olmuş bir kavram. Kelime,…

Hareketlenme ve Ötesine

Toplumsal sorunlarla karşılaşıldığında aslında neredeyse çoğu zaman benzer şekilde işleyen bir hak kazanımı süreci vardır. Nasıl işler bu süreç? Bir haksızlık, adaletsizlik ya da herhangi bir sorun vardır. Bu sorundan dolayı mağdur…

Seçtiğimiz Kadınların Hakları-2

Yine, kadın başıma, bu saatte kalemi aldım elime, üstelik yaşıma da bakmadan, utanmadan… Ah biz kadınlar(!)… “Mazimizden gelen acı, atimize tehditkâr bir sancı” demiştim. Sancının şiddetlenmesi dışında hiçbir şey değişmedi hayatlarımızda. Her…

Bilmek İstemediğimiz Gerçekler

Herkesin kendine göre bir doğrusu vardır fakat gerçek, bir tanedir. Gerçeklerin görülmesi ya da kabullenilmesi, doğrulara göre çok daha zordur. Victor Hugo: “Gerçekler, sadece düşüncenin derinliklerinde bulunur.” derken, bu derinliğin insanların bir…

Bilinçli Bir Göç Hikayesi: Avrupa Yolları

Euro ve doların önlenemez yükselişi, alım gücünün bunun aksine gittikçe düşüşü, hayat pahalılığı, yaşam standardını artık sadece fizyolojik ihtiyaçlardan ibaret tutma, yurtdışı tatilini bırakın, memleketin herhangi bir köşesine dahi 2-3 gün ferahlamaya…

Alan

Ana akım medyada yoksun. Gündem “belirleyenler” senden bahsetmiyor. Politika üretenler ve politik araçları ellerinde tutanlar tarafından göz ardı ediliyorsun ve birçok toplumsal sorunun senin hayatına doğrudan olumsuz etkileri olmasına karşın senin fikirlerin…

Masada Olmak Neden Önemli?

Biz, gençler olarak karar masalarında yer almayı, kürsüde konuşabilmeyi ve yönetim süreçlerine müdahil olmayı istiyoruz ve bunu oldukça sık bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Bu istek ve arzuyu genelleyip tüm gençler adına…

Yeniden Merkez

Son günlerin yoğun gündemi arasında oldukça fazla mesele geçti. Bu meselelerin çoğunun elbette arka planı bir nevi mutfağı var. Özellikle Türkiye’de 1800’lerden süregelen bir siyasi devamlılıktan bu bağlamda söz edebiliriz. Osmanlının son…

Sivil Toplum Neydi?

Sivil Toplum algısı ve bunun kapsaması konusunda tartışmalar halen sürmektedir. Ve belli bakış açılarıyla olaya getirilen tanımlamalar arasında net oturan ve kabul görmüş olanı da var diyemeyiz. Hele ki toplumlara göre bu…

Tarihin En Onursuz Golü

Futbol o kadar güzel bir oyun ki, yeşil sahada yapılan her hareketin izleyici üzerindeki etkisi farklı olabiliyor. Zekâ kokan bir pas, zımba gibi bir şut, gözlerin pasını silen bir topuk hareketi sahadaki…

Suç ve Ceza: Kadın Olmak

Tarihin tozlu sayfaları aralandığında, asırlar öncesinden günümüze gelene kadar insanların suç işlemeye olan eğilimlerini görmezden gelmek, bardağa dolu tarafından bakmanın yanlış anlaşılmış bir versiyonudur sadece. Her ne kadar görmezden gelinilse de “suç…

Tarih Her Zaman Güzel Olmaz: Varlık Vergisi

Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli kanunlar ve kararlar toplum nezdinde çokça tepki çekmiştir. Hatta bazılarının yarattığı travmalar ise halen etkilerini sürdürmektedir. Bizim de aslında bir yerden başlayarak bunlarla yüzleşmemiz gerekmekte diye düşünmekteyim.…