Orta’nın Sonu

Belediye çalışanlarına zam konusu, son haftalarda Twitter’da çok konuşuldu. Bana kalırsa, bu tartışmalar, orta sınıfın kendisinin ölmekte olduğunu fark etmesi nedeniyle gerçekleşiyor. İnsanlar büyük ihtimalle diğerlerinin enflasyon karşısında alım güçlerini korumasından değil,…

Bir Kavram Olarak Şiddet ve Kadın Cinayetleri

Şiddet!! Köhneleşmiş karanlık ruhların en derininden yükselen ve acının verdiği hazdan keyiflenen, akıl dışı, insanlık ötesi şuurun eşlik ettiği zayıflığın dışa vurumu… Cinsiyet tanımayan, ama bilhassa kadınlar üzerinde tahakküm kurmak isteyen eli…

Direnme Hakkı

Her bir politik birleşmenin amacı; doğal ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkıdır. (İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Madde 2) Bu yazımda…

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor? Çin’de İnsan Hakları İhlalleri

Tarihi Geçmiş Çin ‘in beş özerk bölgesinden biri olan Sincan Uygur Otonom Bölgesi, tarihi ismi ile Doğu Türkistan’ın 1876’da doğusu Çin-Mançurlular, batısı Ruslar tarafından işgal edilince bölge ikiye bölünmüştür. 1911’de Çinliler Mançur…

Nereden Çıktı Bu Laiklik?

Laiklik ifadesi başta sosyolojik, felsefi, siyaset bilimi ve hukuk bağlamında olmak üzere çok farklı açılarda komplike bir şekilde tanımlanıp incelenebilir. Nitekim hali hazırda laiklik kelimesinin çok farklı tanımlanması ve anlamlandırılması da bulunur.…

Bir Farkındalık Olarak: FEMİNİZM

Tarih boyunca kadın, ekonomik ve sosyokültürel anlamda özgürlüğünden menedilmiş, tüm hakları hatta bedensel özgürlükleri bile erkekler tarafından hükmedilir hâle getirilmek istenmiştir. Kendileri hakkında söz sahibi olabilmek için, başta işçi ve emekçi kadınlar…

Myanmar’da Neler Oluyor? Arakan Müslümanları

Myanmar, Güneydoğu Asya’da bulunan, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyılarında konuşlanmış, 60 milyonlu ve bol etnik kökenli bir ülkedir. Bu etnik köken bolluğu da zaten ülkedeki krizin başat nedenlerindendir. 1948 yılında dekolonizasyon…

Refah ile Ekonominin Sıkı İlişkisi

Kültürün Bütçe Kullanımına Yansımaları Eski dönemlerdeki gibi sosyal statü olarak hayatın içine doğrudan sınıf kavramıyla birlikte yansımasa da 21. yüzyıla bakıldığında üstü örtülü bir kast sisteminin ekonomi, dolaylı olarak refah seviyesi çatısı…

Anayasalar Kimi Korur?

Anayasa kelimesi ya da genel olarak her haliyle Anayasa, çoğu hukuki kelime ya da durumun aksine, olduğu gibi günlük yaşantımızın ve günlük dilimizin içerisine sıkı bir şekilde entegre olmuş bir kavram. Kelime,…

Hareketlenme ve Ötesine

Toplumsal sorunlarla karşılaşıldığında aslında neredeyse çoğu zaman benzer şekilde işleyen bir hak kazanımı süreci vardır. Nasıl işler bu süreç? Bir haksızlık, adaletsizlik ya da herhangi bir sorun vardır. Bu sorundan dolayı mağdur…

Seçtiğimiz Kadınların Hakları-2

Yine, kadın başıma, bu saatte kalemi aldım elime, üstelik yaşıma da bakmadan, utanmadan… Ah biz kadınlar(!)… “Mazimizden gelen acı, atimize tehditkâr bir sancı” demiştim. Sancının şiddetlenmesi dışında hiçbir şey değişmedi hayatlarımızda. Her…

Bilmek İstemediğimiz Gerçekler

Herkesin kendine göre bir doğrusu vardır fakat gerçek, bir tanedir. Gerçeklerin görülmesi ya da kabullenilmesi, doğrulara göre çok daha zordur. Victor Hugo: “Gerçekler, sadece düşüncenin derinliklerinde bulunur.” derken, bu derinliğin insanların bir…

Bilinçli Bir Göç Hikayesi: Avrupa Yolları

Euro ve doların önlenemez yükselişi, alım gücünün bunun aksine gittikçe düşüşü, hayat pahalılığı, yaşam standardını artık sadece fizyolojik ihtiyaçlardan ibaret tutma, yurtdışı tatilini bırakın, memleketin herhangi bir köşesine dahi 2-3 gün ferahlamaya…

Alan

Ana akım medyada yoksun. Gündem “belirleyenler” senden bahsetmiyor. Politika üretenler ve politik araçları ellerinde tutanlar tarafından göz ardı ediliyorsun ve birçok toplumsal sorunun senin hayatına doğrudan olumsuz etkileri olmasına karşın senin fikirlerin…

Masada Olmak Neden Önemli?

Biz, gençler olarak karar masalarında yer almayı, kürsüde konuşabilmeyi ve yönetim süreçlerine müdahil olmayı istiyoruz ve bunu oldukça sık bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Bu istek ve arzuyu genelleyip tüm gençler adına…