Lesbos

19.asrın son çeyreğinde seksolojiyi mühim bir disipline dönüştüren Henry Ellis ve von Krafft-Ebing, ilk defa “eşcinsel kadın” üzerine eğilip -tıpkı Dr. Freud’un mitolojinin o zengin ve süslü evreninde Oedipus ve Elektra karakterlerini…

Anüs

Eugene ve Alex Straus imzalı The 100 Greatest Advances in Medicine (Tıp Alanında 100 Büyük Gelişme) eserinde göze çarpan bir gravür, Orta Çağ döneminin o iptidai tedavi yöntemlerini akla getirir. O gravürde…

Ölümsüz Olmak İçin Çok Geç Kaldık!

İnsanlık her zaman ölümsüz olarak geleceğe tanıklık etmek istemiştir. Gelecekte neler olacağı, kültürel evrim nasıl şekil alacağı Sümerlerden beri merak uyandırmıştır. Bugünden geleceğe bir ömür uzatmak ise bana göre sağlıklı olmayacaktır. İnsanlığın…

Quššudu

Hayal gücünüzün hudutlarını bir an için zorlayıp, asırlar boyu Sümer tanrıları tarafından muhafaza edildiğine inanılan Ur şehrindeki kutsi bir mabette olduğunuzu hayal edin. Devasa bir zugguratı ayakta tutan sütunların arasından bir tören…

taun~veba

Her ne kadar 16.asrın ortalarında Nürnberg şehrinin duvarlarını süsleyen ve bir müddet sonra gravür sanatı vasıtasıyla da tarihe kaydedilecek olan bir reklam afişi sayesinde sosyal yaşamı düzenleme konusuna epey kafa yoran Hans…

İslam Ekonomisi Söylemleri 2: İslam’da Miras Hukukunun İktisadi Etkileri

İslam ekonomisi söylemleri, Orta Doğu başta olmak üzere İslam ülkelerinde kapitalist emperyalizmin yükselişine karşı bir savunma mekanizması geliştirmek suretiyle gündeme gelmiştir. Bu söylemlerin siyasal boyutta destekleyici supapları elbette radikal İslamcılığın giderek terörize…

Liebermann

Mısıroloji alanında çalışan egyptologların bir nevi el kitabı olan -veya el kitabı olması gereken- Manethos kroniğinden bildiğimiz kadarıyla, Mısır diyarını tahakkümü altına alan uzun soluklu bir hanedanlığın soyundan geliyormuş Dördüncü Amenofis. Az…

Afrin

Grek metinlerinde Selefkos (Σέλευκος) şeklinde geçer bu büyük Helen uygarlığı…Roma İmparatorluğu’ndan evvel son Yunan kalesiymiş Selefkos bir zamanlar. Biraderi Demetreius’u mağlup edip, milattan evvel 150 senesinde iktidarı ele geçiren Aleksandros –asırlar sonra…

3/3: Büyüğü Yenen

Ne zaman doğup öldüğünü tam olarak bilmediğimiz Massaget Kraliçesi Tomris Han, yaklaşık olarak milattan önce 570-520 yılları arasında yaşamış olup Massagetlerin hanlarından olan Spargap’ın en büyük çocuğuydu. Annesi ise doğumda hayatını kaybetti.…

Bir Kadro Geçti

“Hatırlıyorum ki, Kadro intişar ederken maksadının, Türk milletine has meslek ve metod’un, millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya, bu maksadında geniş muvaffakiyet temenni ederim.”[1] Gazi Mustafa Kemal 1932-1935…

Edebî Sohbetler VI: İlyada

Edebiyat, içerisinde birçok tarihi, dönemi, milleti ve önemli ismi barındıran bir kavramdır. Bu nedenle edebî sohbetler çerçevesinde yakın geçmişten biraz uzaklaşmanın, edebiyatın ilk tohumlarının atıldığı devirlere gitmenin bizim için yeni bir dünyanın…

2/3: Büyüğü Olduran

Elam’ın, Pers ülkesinin, Medya’nın, Sümer ve Akad’ın, Babil’in kralı; dünyanın ve dünyanın dört köşesinin kudretli kralı Büyük Cyrus, bugün İran’ın Fars eyaleti içinde kalan, o dönemde Cyrus’u babasının babası Teispes tarafından Elam’dan…

1/3: Büyüğü Miras Alan

Makedonya Kralı olduktan sonra ülkesine ekonomik ve askeri reformlarla büyük bir güç kazanmış, tarihlerinde ilk kez Helen Birliğini sağlamış olan II. Philip ve soyunu Aşil’e dayandıran bir Yunan olan Olimpia’nın oğluydu Büyük…

Vatan Söz Konusu Olunca Devrimsiz Olmaz: 1908

1908’in üzerinden 112 yıl geçti. Bu koskoca 112 yıla rağmen üzerinde hala muazzam tartışmalar devam ediyor. Kimine göre ihtilal, kimine göre devrim, kimine göre ise 2. Meşrutiyet’in ilanından başka bir şey değil.…

Bravo Farinelli

Sahne adıyla Farinelli, gerçek adıyla Carlo Maria Broschi 24 Ocak 1705 yılında, Güney İtalya’da günümüz adıyla Puglia ili içinde bulunan Andria komün şehrinde doğmuştur. Babası Salvatore Broschi, kent katedralinin bestekârı ve şapel…